Regulamin

REGULAMIN Sklepu Internetowego www.miodysuszka.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.miodysuszka.pl

Sprzedającym jest Gospodarstwo Pszczelarskie BeeLiv Małgorzata Maciejewska, z siedzibą na ul. Farbiarska 18a, 62-050 Mosina, NIP 6652641805, kontakt@miodysuszka.pl, kom. 730 307 010, zwanego sklepem.

 

  • 1 Zasady ogólne

 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.miodysuszka.pl

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są: oryginalne, wolne od wad, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie miody są miodami produkcji własnej.

W celu złożenia i realizacji zamówienia, Klient musi dysponować aktywną skrzynką elektroniczną za pośrednictwem której nastąpi kontakt w kwestiach realizacji zamówienia.

Klient dokonujący zakupów w sklepie musi być osobą pełnoletnią.

 

  • 2 Składanie i realizacja zamówień

Złożenie zamówienia polega na dodaniu wybranych ze strony www.miodysuszka.pl, zakładki sklep produktów, dodanie ich do koszyka, wybranie formy wysyłki , podania danych do wysyłki i wybrania opcji płatności. Nie jest wymagane założenie konta w celu realizacji zamówienia.

Podane na stronie ceny są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, jest on naliczany podczas składania zamówienia.

Zamówienie można złożyć 24 h/ dobę, ale realizacji zamówień następuje wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zamówienie może być zrealizowane tylko jeśli Klient wypełni poprawnie formularz składania zamówienia, poda prawidłowe dane adresowe, e-mailowe i numer telefonu.

Jeśli podane przez Klienta dane nie będą prawidłowe, sklep skontaktuje się z klientem w celu weryfikacji zamówienia. Jeśli kontakt nie będzie skuteczny, sklep ma prawo anulować zamówienie.

Paczki wysyłamy wyłącznie kurierem DPD (za pobraniem lub przy płatności z góry). Zamówienie można też odebrać osobiście  w siedzibie sklepu.

Koszt wysyłek jest kalkulowany podczas składania zamówienia. Paczka do 30kg, płatność z góry to koszt 17 zł, płatność za pobraniem do 30kg to koszt 22 zł.

Do zakupionych produktów wystawiamy fakturę imienną, dlatego podanie danych Klienta jest niezbędne.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie sklepu podczas składania zamówienia.  Zamówienie jednak nie może zostać zrealizowane, jeśli Klient nie poda swoich danych osobowych niezbędnych do jego realizacji. Klient ma prawo w dowolnej chwili usunąć swoje dane z bazy danych klientów sklepu, edytować je kontaktując się ze sklepem na adres kontakt@miodysuszka.pl

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację o statusie jego realizacji oraz podczas zmiany jego kolejnych statusów.

Czas rozpoczęcia realizacji zlecenia odbywa się od momentu wpływu na konto zapłaty za zamówienie (płatność z góry) lub od złożenia zamówienia (płatność za pobraniem).

Klient może dokonać płatności korzystając z bezpośredniego przelewu na konto sklepu internetowego, podane w jednym z kroków, podczas składania zamówienia, skorzystać z ” szybkiego przelewu” lub płatności kartą za pośrednictwem payu (musi zaakceptować regulamin payu podczas dokonywania transakcji) lub przy odbiorze.

W przypadku wybrania płatności przez payu, klient ponosi koszty transakcji, narzucone z góry przez payu (2,3% wartości zamówienia).

Czas dostarczenia  zamówienia do Klienta jest zależny od czasu realizacji zamówienia przez firmę kurierską  DPD (około 1-2 dni). 

 

  • 3 Odstąpienie od umowy

    Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: “art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta.). Produkt musi być jednak w stanie nienaruszonym. Oświadczenie należy wysłać na adres sklepu lub e-mail: kontakt@miodysuszka.pl. Zwrot musi nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania.

 

  • 4 Reklamacje

Reklamacje należy składać na adres korespondencyjny sklepu lub e-mail: kontakt@miodysuszka.pl.

Złożenie reklamacji polega na przesłaniu wyjaśnienia reklamacji (powód reklamacji) wraz z dowodem zakupu i zdjęciem.

Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia (wysłania na adres korespondencyjny). Sklep może wymienić towar na nowy lub oddać pieniądze za zakupiony towar.

W przypadku reklamacji związanej z usługami kurierskimi DPD, warunkiem jej rozpatrzenia jest obowiązkowe otwarcie każdorazowo paczki przy kurierze w momencie dostarczenia paczki, w celu weryfikacji dostarczonego produktu. Produkty z paczek, które nie zostały otwarte przy kurierze nie będą rozpatrywane. Jest to warunkowane polityką reklamacyjną usług kurierskich, które odrzucają reklamację, która nie została zgłoszona przy kurierze. Produkty są zapakowane bezpiecznie w folię bąbelkową i stretch i oznaczone jako szkło.

 

  • 5 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami jest Sklep.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

Klient może zmienić swoje dane osobowe lub je usunąć kontaktując się ze sklepem na adres kontakt@miodyszuka.pl.

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, kontaktując się na e-mail kontakt@miodysuszka.pl.

Klient nie może zmienić danych jednorazowego zamówienia jeśli to już zostało do niego nadane.

 

  • 6 Ustalenia końcowe

Sklep może zmienić regulamin w każdej chwili o czym poinformuje Klienta e-mailem.

Sklep może zmienić ceny produktów w dowolnej chwili. Zmiana nie dotyczy zamówień będących w realizacji.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych GIODO z dnia z dnia 10 maja 2018 r.

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.