Gospodarstwo Pszczelarskie Suszka to nie tylko produkcja pszczelich słodkości, to także zaangażowanie społeczne.

Miody Suszka już od roku należą do projektu międzynarodowej organizacji studenckiej ENACTUS – BeePower!
Jest to projekt, którego zbiór postawionych przed uczestnikami zadań ma na celu ochronę pszczół.
Zmierza także do podniesienia świadomości społecznej na temat roli pszczelarstwa i samych pszczół w życiu człowieka. Rolę jaką te owady odgrywają w rolnictwie, sadownictwie oraz innych dziedzinach naszej ludzkiej gospodarki.
Za nami już m. in. szkolenia w szkołach podstawowych, prelekcja na WSZiB w Poznaniu, akcja nasadu roślinności nektarodajnej i pyłkodajnej oraz nawiązanie nowych kontaktów handlowych.
Wspólnymi siłami chcemy dążyć do podniesienia wydajności i opłacalności prowadzenia pasiek.
Kolejna edycja projektu przyniesie nowe doświadczenia zarówno dla Studentów jak i dla Gospodarstwa Pszczelarskiego Suszka.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami i śledzenia naszej współpracy!